Vlivy sociálních médií na vnímání sebe sama

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Spustit dotazník teď