Image sestry z pohľadu študenta

Vážení respondenti,

som študentkou Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, odbor ošetrovateľstvo, a touto cestou by som Vás chcela poprosiť anonymné vyplnenie dotazníka, ktorý bude súčasťou mojej bakalárskej práce. Vyplnenie dotazníka mi veľmi pomôže pri objektívnom hodnotení danej problematiky. Odpovedajte prosím pravdivo.

Vopred ďakujem za spoluprácu a čas, ktorý ste venovali vyplneniu dotazníka.

Spustiť dotazník