Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Jak se Vám žije na Klatovsku?

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážení,

jak se Vám žije ve Vaší obci? Co se Vám tu líbí a co naopak postrádáte? Vyjádřete prosím svůj názor prostřednictvím této ankety, jejíž cílem je zjistit, jak se žije lidem v obcích na Klatovsku. Anketu můžete anonymně vyplnit do 30.11.2020 zde online.

Komu je anketa určena?

Anketa je určena obyvatelům Klatov a obcí na Klatovsku: Běhařov, Běšiny, Bezděkov, Biřkov, Bolešiny, Čachrov, Černíkov, Červené Poříčí, Číhaň, Dešenice, Dlažov, Dolany, Hamry, Hnačov, Chlistov, Chudenice, Chudenín, Janovice nad Úhlavou, Javor, Ježovy, Klenová, Křenice, Lomec, Měčín, Mezihoří, Mlýnské Struhadlo, Mochtín, Myslovice, Nýrsko, Obytce, Ostřetice, Plánice, Poleň, Předslav, Strážov, Švihov, Týnec, Újezd u Plánice, Vrhaveč, Vřeskovice, Zavlekov, Zborovy, Železná Ruda.

K čemu anketa slouží?

Výstupy z ankety budou využity při tvorbě Komunitního střednědobého plánu sociálních služeb a jejím vyplněním přispěje ke zvýšení kvality sociálních i návazných služeb ve Vašem okolí. Více informací o sociálních službách a jejich plánování najdete na webových stránkách města Klatovy (www.klatovy.cz), sekce "Městský úřad", záložka "komunitní plánování".

V lednu 2021 se uskuteční první „kulaté stoly“ – otevřená setkání, na kterých budeme společně diskutovat nad zjištěnými nedostatky v sociální oblasti na Klatovsku a hledat pro region nejvhodnější řešení. Výstupy ze společných diskuzí budou podkladem pro možné změny v sociální oblasti v regionu. Neváhejte využít možnosti podělit se o svůj názor či zkušenosti ze sociální oblasti, přijďte společně hledat možnosti rozvoje regionu!

Děkujeme za Váš názor a za spolupráci při rozvoji sociálních služeb pro obyvatele všech obcí Klatovska.

Kontakt: Centrum pro komunitní práci západní Čechy, Veronika Maroušková, telefon: 607 027 926, e-mail: veronika.marouskova@cpkp.cu

1 Obec, ve které na Klatovsku žijete:

Image for question 1
Zbývá 100 znaků

2 Jak jste celkově spokojen/a s životem ve Vaší obci?

3 Uveďte jednu věc, se kterou jste v místě, kde žijete, nejvíce spokojen/a:

Zbývá 1500 znaků

4 Uveďte jednu věc, se kterou jste v místě, kde žijete, nejvíce nespokojen/a:

Zbývá 1500 znaků

5 Jak jste spokojen/a s následujícími oblastmi života ve Vaší obci?

Velmi spokojen/a
Spokojen/a
Spíše spokojen/a
Spíše nespokojen/a
Nespokojen/a
Velmi nespokojen/a
O téma se nezajímám
Možnost zaměstnání, nabídky práce
Možnosti získání bydlení
Dostupnost sociálních služeb
Dostupnost zdravotnických služeb
Nabídka vzdělávacích aktivit
Možnosti kulturního vyžití
Možnosti sportovního vyžití
Nabídka volnočasových aktivit
Kvalita životního prostředí
Bezbariérovost území a budov
Občanská vybavenost a nabídka služeb
Dopravní obslužnost

6 Máte informace o dění ve Vaší obci/městě/regionu a o službách pro místní občany?

7 Jaký zdroj informací ohledně dění ve Vašem okolí upřednostňujete? Lze označit více možností.

8 Je něco, co v oblasti informovanosti o dění ve Vaší obci a službách pro místní občany postrádáte?

Zbývá 1500 znaků

9 Na koho byste se přednostně obrátil/a v případě těžké životní situace (např. dluhy, ztráta bydlení, ztráta partnera, ztráta soběstačnosti rodiče, ztráta práce, výchovné problémy s dětmi)? Lze označit více možností.

10 Postrádáte Vy nebo někdo z  Vašich blízkých služby pro některé z těchto skupin občanů? Lze označit více možností.

11 Pokud ve vaší obci postrádáte konkrétní sociální službu, popište prosím pro koho či jakou službu konkrétně:

Zbývá 1500 znaků

12 Váš věk:

13 V současné době jste:

14 V případě, že budete chtít obdržet informace o výsledcích ankety nebo být informování o průběhu komunitního plánování sociálních služeb, uveďte na sebe prosím kontaktní e-mail či telefon:

Zbývá 1500 znaků