Wpis poloneza na Listę Reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO

Dzień dobry, podpisując naszą listę wyrażasz swoje poparcie dla wpisu poloneza na światową listę UNESCO. Dziękujemy, że jesteś z nami!

Podpisz listę