Opleiding farmacie - NIA enquete

Hierbij wil de Opleidingscommissie u graag uitnodigen voor een korte enquête om te inventariseren in hoeverre de kennis en ervaring van net afgestudeerde apothekers aansluit bij de uit te voeren werkzaamheden in de farmaceutische industrie. Met uw inzichten biedt u de NIA de mogelijkheid om een evaluatie te doen van de huidige farmacie opleidingen en de universiteiten te adviseren over aanpassingen in de huidige opleiding. Zo kunnen we mogelijk de opleiding in de toekomst verbeteren. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Doelgroep: NIA leden

Tijdslijnen: graag uw reactie vóór 1 mei.

1 In welk werkgebied bent u werkzaam?
Vereist antwoord

2 Hoeveel jaar geleden bent u afgestudeerd?
Vereist antwoord

3 Heeft u de afgelopen 3 jaar aanvragen ontvangen voor het lopen van een stage door farmacie studenten?
Vereist antwoord

4 Indien ja, van welke universiteit waren deze stagiaires afkomstig?

5 Hoe tevreden was u met de stagiaire? Geef een score van 1-4 (onvoldoende -1, voldoende -2, goed -3, zeer goed -4)

onvoldoende enthousiasme
enthousiasme zeer goed
onvoldoende aanwezige kennis
aanwezige kennis zeer goed
onvoldoende mbt opzoeken van informatie (literatuur, richtlijnen, wetgeving)
opzoeken van kennis zeer goed
onvoldoende qua presentaties
zeer goede presentaties
onvoldoende schrijven van documenten
zeer goed schrijven van documenten
onvoldoende omgang met andere medewerkers
zeer goede omgang met andere medewerkers

6 Heeft u de afgelopen 3 jaar studenten farmacie aangenomen of samengewerkt met deze medewerkers die korter dan 1 jaar waren afgestudeerd
Vereist antwoord

7 Indien ja, van welke universiteit

8 Zo ja, had de farmaceut eerder een stage gelopen in de industrie?

9 Zo ja, hoe lang is de nieuwe farmaceut in zijn eerste rol gebleven?

10 Indien u ervaring heeft met stagiares of net afgestudeerde studenten farmacie, wat is u ervaring van hun kennis en kunde op de volgende onderwerpen (matig - 1, voldoende - 2, goed - 3)
Vereist antwoord

matige kennis GMP
goede kennis GMP
matige kennis richtlijnen
goede kennis richtlijnen
matige kennis van ontwerp en ontwikkeling van geneeskunde
goede kennis van ontwerp en ontwikkeling van geneeskunde
matige kennis van productie
goede kennis van productie
matige kennis van analyse
goede kennis van analyse
matige kennis van AQ/QC
goede kennis van QA/QC
matige kennis van registratie
goede kennis van registratie
matig presenteren
goed presenteren
matig schrijven van documenten
goed schrijven van documenten
matig managen van medewerkers
goed managen van medewerkers
matig qua bedrijfskunde
goed qua bedrijfskunde

11 Heeft u de indruk dat de aandacht voor productzorg tijdens de opleiding farmacie is gewijzigd ten opzichte van wat u zelf heeft geleerd tijdens de studie of van eerdere ervaringen met recent afgestudeerden?
Vereist antwoord

12 Zo ja, welke verschillen ziet u?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

13 Hebt u interesse in het begeleiden van stages
Vereist antwoord

14 indien ja,

15 Heeft u de indruk dat rollen die in het verleden door apothekers werden ingevuld in de industrie steeds vaker worden ingevuld door mensen met een andere opleiding (bv QP)
Vereist antwoord

16 Zo ja, welke rol en wat is daarvoor volgens u de reden? svp rol en reden vermelden.

1500 tekens resterend

17 Zou u gastspreker willen zijn voor de opleiding farmacie op de universiteit ?
Vereist antwoord

18 Vul hieronder svp uw gegevens in zodat wij u hiervoor kunnen benaderen
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

19 Wat vind u van het idee van een Buddy systeem tussen een ervaren industrie apotheker en een (net afgestudeerde) farmacie student ?
Vereist antwoord

20 Indien positief, zou u hieraan willen deelnemen?
Vereist antwoord

21 Heeft u suggesties om de opleiding farmacie te verbeteren ?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend