Mgr. 2-odb.

Milí študenti,

venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

 

Dovoľujem si Vás kontaktovať ako Vaša študijná poradkyňa pri príležitosti predvýberu PV predmetov na budúci akademický rok.

V maile vyššie Vám posielam link na dotazník, pomocou ktorého budeme zbierať Vaše odpovede.

Reálny výber bude prebiehať naostro v MAISe v máji a budem Vás potom opätovne kontaktovať, teraz však ide o zúženie ponuky predmetov, pretože v máji ponúkneme iba predmety, za ktoré bude teraz hlasovať najviac z Vás.

V položkách nižšie sú uvedené všetky PV predmety pre jednotlivé semestre. Kliknutím si vyberte tie, na ktoré by ste sa chceli reálne prihlásiť. Infolisty predmetov nájdete v MAISe.

Predmety označené hviezdičkou budú určite otvorené a máte garantované v rozvrhu, označte však aj tieto predmety.


Spustiť dotazník