.

Onderzoek naar Calisthenics Training Gewoonten

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Hoe oud ben je?

Gebruik alleen cijfers
2

Geslacht

Selecteer uw geslacht.
3

Ervaring met Calisthenics

Hoe lang doet u al aan calisthenics?
4

Frequentie van trainingen per week

Hoe vaak traint u per week?
5

Wat zijn de redenen dat je calisthenics traint?

Kies één of meer antwoorden
6

Voorkeurslocatie voor training

Waar traint u het liefst?
7

Bezit en gebruik van calisthenicsapparatuur

Heeft u calisthenicsapparatuur en maakt u er gebruik van?
8

Indien ja, welke apparatuur?

Kies één of meer antwoorden
9

Redenen voor het hebben van calisthenicsapparatuur

Kies één of meer antwoorden
10

Indien nee, waarom niet

Kies één of meer antwoorden
11

Belang van calisthenicsapparatuur

Hoe belangrijk vindt u het om calisthenicsapparatuur te bezitten?
12

Hoe heb je geleerd over calisthenics oefeningen en trainingsmethoden?

Kies één of meer antwoorden
13

Zou je geïnteresseerd zijn in een gratis e-book bij de aankoop van calisthenics apparatuur?

Kies één of meer antwoorden
14

Wat zou je graag willen zien in een calisthenics e-book? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Kies één of meer antwoorden
15

In hoeverre denk je dat een e-book waarde toevoegt aan de aankoop van calisthenics apparatuur?

Hoe waarschijnlijk is het dat je een e-book daadwerkelijk zou gebruiken als het wordt meegeleverd met de aankoop van calisthenics apparatuur?
0
Helemaal niet waardevol
Zeer waardevol
0
Zeer onwaarschijnlijk
Zeer waarschijnlijk
16

Om kans te maken op een setje parallettes of een pull-up bar van spartax, laat hier je contactgegevens achter en wat je graag zou willen winnen.