.

Badanie kompetencji cyfrowych i mobilności biegłych rewidentów

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Zgoda na udzielenie wywiadu?

Wybierz jedną odpowiedź
2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wybierz jedną odpowiedź
3

Zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu i archiwizacji danych

Wybierz jedną odpowiedź