Problematika důstojnosti a hodnoty lidského života u pacienta v intenzivní péči

Vážená paní, vážený pane,

jmenuji se Eliška Bauerová a jsem studentkou 2. ročníku oboru Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tímto Vás oslovuji a laskavě žádám o pravdivé vyplnění dotazníku, který bude sloužit k výzkumu mé diplomové práce s názvem Problematika lidské důstojnost a hodnoty lidského života u pacienta v intenzivní péči. K použití informací z dotazníku je nutné, aby byly zodpovězeny všechny otázky dotazníku (pokud není uvedeno jinak).

Vyplnění následujícího dotazníku je zcela anonymní a vyplněním dáváte souhlas s použitím Vašich odpovědí v našem výzkumu.

Za ochotu a Váš čas strávený vyplňováním dotazníku Vám předem děkuji.

Spustit dotazník