.

Motywacja zespołu sprzedażowego w Żabce Polska

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Co sprawia, że czujesz się najbardziej zmotywowany(a) w pracy?

Proszę wybrać jedną z poniższych odpowiedzi.
2

Jak oceniasz poziom motywacji w swojej codziennej pracy?

Proszę ocenić swoją motywację na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza niską motywację, a 10 wysoką motywację.
3

Opisz jednym zdaniem, co najbardziej motywuje Cię do działania w ramach zespołu.

Proszę podać krótką odpowiedź opisującą główny motywator.
4

Czy czujesz, że Twoje osiągnięcia są odpowiednio doceniane w pracy?

Proszę wybrać jedną z poniższych odpowiedzi.
5

Jakie dodatkowe motywatory w pracy uważasz za istotne?

Proszę podać jedną lub więcej dodatkowych form motywacji, jeśli uważasz, że są istotne.
6

Czy strategiczne cele firmy motywują Cię do lepszych wyników?

Proszę wybrać jedną z poniższych odpowiedzi.
7

Jak często otrzymujesz informacje zwrotne na temat swojej pracy?

Proszę wybrać jedną z poniższych odpowiedzi.
8

Czy oferta rozwoju zawodowego w firmie Żabka stanowi dla Ciebie ważny motywator?

Proszę wybrać jedną z poniższych odpowiedzi.
9

Co wg. Ciebie przynosi najlepsze rezultaty w motywowaniu zespołu?

Proszę podać swoją opinię dotyczącą skutecznych metod motywowania zespołu.