Risicomanagement

Hi collega, welkom bij mijn enquête over risicomanagement binnen Destiny. Jouw antwoorden zullen vertrouwelijk behandeld worden en dienen enkel voor mijn scriptie. Het gaat niet om goede of foute antwoorden maar eerlijke meningen en ervaringen ;)


Context risicomanagement: In mijn onderzoek wordt risicomanagement gezien als een voortdurend proces dat gericht is op het identificeren, beoordelen en monitoren van risico's met betrekking tot de gestelde doelstellingen. 

Enquête starten