.

Utvärdering av första året på högstadiet

Hej, skulle du kunna få ta några minuter av din tid för att fylla i följande enkät.

Säkrad
Trivselenkät VT24

Snart är det sommarlov och ni har gått ut åk 7. Var stolt över dig själv och dina prestationer detta läsår. Grymt jobbat!

Den här enkäten har som syfte att utvärdera hur ni har haft det under ert första läsår på högstadiet. Vi är måna om att varje elev trivs i klassen och vill därför ta reda på era tankar och åsikter.

Alla svar är anonyma, så försök att svara ärligt.


Stort tack för att ni svarar på enkäten :) 

1

Hur trivs du i klassen?

Välj det alternativ som bäst beskriver din trivsel i klassen.
2

Har du haft tanke på att byta klass?

Välj ett svar
3

Hur ser du på klassen utifrån ett socialt perspektiv?

Använd en stjärnbedömning för att ange din syn på klassen utifrån ett socialt perspektiv.
4

Hur ser skolan ut

5

Vilka grupperingar ser du i klassrummet?

Beskriv vilka grupperingar du ser i klassrummet.
6

Vad fungerar bra med lärarna och skolan?

Beskriv vad som fungerar bra med lärarna och skolan enligt dig.
7

Vad kan bli bättre med lärarna och skolan?

Beskriv vad som kan förbättras med lärarna och skolan enligt dig.
8

Hur bidrar du själv till ett bra klimat i klassen?

Beskriv hur du själv aktivt bidrar till ett bra klimat i klassen.
9

Vilka åtgärder kan du vidta för att förbättra klimatet i klassen?

Beskriv vilka åtgärder du kan ta för att förbättra klimatet i klassen.
10

Vad uppskattar du mest med dina lärare?

Beskriv vad du uppskattar mest med dina lärare.
11

Vilka egenskaper hos en lärare gör det lättare för dig att lära dig?

Beskriv vilka egenskaper hos en lärare som underlättar din inlärning.
12

Vad motiverar dig mest i skolan?

Beskriv vad som motiverar dig mest i skolan.
Trivselenkät VT24