Jak rozumiem kryteria wymienione w ankiecie oceny w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem?

Szanowni Studenci, 

Jednym z obowiązkowych elementów systemu jakości kształcenia realizowanego na Uniwersytecie w Białymstoku jest ocena studentów w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem. Dotychczasowe wyniki pokazują, że kryteria występujące w ankiecie są różnie rozumiane przez studentów, przez co uzyskiwane wyniki nie są jednoznaczne.   


Celem tego badania jest poznanie opinii studentów w zakresie rozumienia dotychczasowych kryteriów występujących w ankiecie i na tej podstawie ich zmodyfikowanie, co w przyszłości pozwoli na uzyskanie jednoznacznych informacji dotyczących Państwa opinii i doświadczeń związanych z zajęciami dydaktycznymi. 

Ankieta składa się z dziesięciu pytań, z czego w pierwszych dziewięciu można wybrać więcej niż jedną odpowiedź, w pytaniu nr 10 należy dokonać oceny każdego stwierdzenia w skali od 1 do 5. 


Udostępniona Państwu ankieta jest całkowicie anonimowa. Odpowiedzi zostaną przedstawione w sposób zbiorczy i będą zaprezentowane na seminarium projakościowym UwB, które odbędzie się 12 kwietnia 2024 r.  

Ankieta będzie dostępna do 22 marca 2024. 


Prosimy o rzetelne i przemyślane wypełnienie tej ankiety, gdyż poprawa jakości kształcenia na naszym Uniwersytecie bez Waszego zaangażowania nie jest możliwa. 

Anna Grześ

Członek Uczelnianego Zespołu

ds. Jakości Kształcenia UwB

Rozpocznij ankietę teraz