Dotazník

Dobrý deň,

som študentkou 5. ročníka Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.

V rámci písania diplomovej práce získavam informácie o možnostiach HPV očkovania u žien a u mužov. Obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý Vám zaberie maximálne 3 minúty. Dotazník je anonymný, preto Vás prosím, aby ste na otázky odpovedali pravdivo. Získané dáta v tomto dotazníku budú použité výlučne na účely diplomovej práce.


Vaše odpovede si veľmi cením a vopred Vám ďakujem za Váš čas a ochotu.

Spustiť dotazník