Letem světem k průzkumu...

Milí rodiče,


chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který mi pomůže při zpracování mé závěrečné bakalářské práce. 

Zaměřuji se na klíčové problémy ovlivňující zdravý vývoj jedince v prostředí lesních mateřských škol (dále jen LMŠ) ve Zlínském kraji - konkrétně se zabývám nad otázkami rodinných vztahů, souvisejících obtíží a jejich pedagogické řešení s využitím odborníků a daných pracovišť. Rodina představuje základní kámen pro každého jedince v procesu růstu a vývoje. Vaše účast a reakce na následující otázky budou cenným přínosem pro hlubší pochopení této problematiky. Zároveň mi pomohou získat komplexnější pohled na řešení problémů v lesních mateřských školách. 


Děkuji Vám za váš čas a ochotu se mnou spolupracovat.

Lenka Černá

Spustit dotazník teď