Uplatnění na trhu práce osob se zrakovým postižením

Dobrý den,

ráda bych vás požádala o pár minut vašeho času k vyplnění anonymního dotazníku, který poslouží jako praktická část v mé bakalářské práci na téma Uplatnění na trhu práce osob se zrakovým postižením.


Dotazník je rozdělen do tří částí, kdy první část tvoří otázky č. 1 - 6, které mají podobu demografickou, další část tvoří otázky č. 7 - 11, které se týkají oblasti zrakového postižení a poslední část je věnována oblasti uplatňování osob se zrakovým postižením na trhu práce. Tuto část tvoří otázky č. 12 - 26. 


U všech otázek je vždy na výběr jedna možná odpověď, u otázek č. 19, 25 a 26 můžete vybrat i více možný odpovědí. 


Výsledky dotazníku poslouží pro zpracování závěrů mé bakalářské práce a budou zpracovány do přehledných statistik.


Za vyplnění dotazníku Vám velmi děkuji!


Spustit dotazník teď