Język migowy w środowisku szkół średnich

Celem niniejszego badania jest ocena stanu wiedzy uczniów szkół średnich w zakresie języka migowego w społeczeństwie. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane w celu popularyzacji oraz zwiększenia świadomość konieczności zapoznania się z podstawami języka migowego. Badania realizowane są przez zespół projektu Zamigani na rzecz Olimpiady Zwolnieni z Teorii.

Rozpocznij ankietę teraz