.

Spokojnosť študentov v škole

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Je v škole dostatočne teplo?

Vyberte jednu odpoveď
2

Sú v šatniach dostatočne priestranné skrinky?

Vyberte jednu odpoveď
3

Sú veci v skrinkách v šatni dostatočne v bezpečí?

Vyberte jednu odpoveď
4

Vyhovuje vám občerstvenie v školskom automate?

Vyberte jednu odpoveď
5

Vyhovuje vám dĺžka obednej prestávky?

Vyberte jednu odpoveď
6

Priestor pre vaše pripomienky k vybaveniu školy