.

Asielzoekers opvangen in de gemeente Wierden

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

In welke leeftijdscategorie zit u?

Kies één of meer antwoorden
2

ik woon in de gemeente Wierden

Kies één of meer antwoorden
3

Ik ben bekend met het asielzoekerscentrum in Wierden aan de Ypeloweg.

Kies één of meer antwoorden
4

Wat is uw politieke voorkeur?

Kies één of meer antwoorden
5

Wat is uw geslacht?

Kies één of meer antwoorden
6

Wat is uw postcode?

Kies één of meer antwoorden
7

Ik wil niet naast een opvangcentrum wonen

Kies één of meer antwoorden
8

iedereen zou moeten meebetalen aan opvangcentrums

Kies één of meer antwoorden
9

het uiterlijk van een opvangcentrum is belangrijk

Kies één of meer antwoorden
10

Alle asielzoekers moeten werken

Kies één of meer antwoorden
11

Asielzoekers brengen alleen maar overlast

Kies één of meer antwoorden
12

Verschillende ethische groepen kunnen bij elkaar in een asielzoekers gebouw

Kies één of meer antwoorden
13

Ik wil wel een vrijwilliger worden bij het asielzoekerscentrum

Kies één of meer antwoorden
14

Er is genoeg ruimte voor een asielzoekerscentrum in Wierden

Kies één of meer antwoorden
15

De criminaliteit neemt toe door het asielzoekerscentrum

Kies één of meer antwoorden