.

Změny v zákoně o zbraních a střelivu a jejich dopady na držitele zbrojních průkazů

Dobrý den, jmenuji se Luděk Pivrnec, studuji na vysoké škole Ambis, obor bezpečnostní management. Věnujte prosím několik minut svého času k vyplnění následujícího dotazníku určeného pro držitele zbrojních průkazů. Odpovědi jsou anonymní a budou použity jako podklad pro praktickou část mé bakalářské práce na téma Změny v zákoně o zbraních a střelivu a jejich dopady na držitele zbrojních průkazů, k navrhnutí případných změn v zákoně o zbraních a střelivu.

Zabezpečeno
1

Jste muž nebo žena?

Vyberte jednu odpověď
2

Jaký je Váš věk?

Vyberte jednu odpověď
3

Jak dlouho jste držitelem zbrojního průkazu?

Vyberte jednu odpověď
4

Jste držitelem jedné nebo více skupin zbrojního průkazu?

Vyberte jednu odpověď
5

Jakou skupinu zbrojního průkazu vlastníte?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
6

Vnímáte osobně nějaké změny v legislativě ohledně zbraní a střeliva za posledních 5-10 let, popřípadě za celou délku Vašeho vlastnictví zbrojního průkazu?

Vyberte jednu odpověď
7

Jaký dopad měly tyto změny na Vás jako držitele zbrojního průkazu?

Vyberte jednu odpověď
8

Pokud jste dopad/y zaznamenali, můžete specifikovat, jaké konkrétní změny Vás ovlivnily?

9

Zaznamenali jste nějaké zvýšení nákladů na držení zbrojního průkazu v důsledku některých legislativních změn?

Vyberte jednu odpověď
10

Pokud ano, v jakých oblastech se náklady zvýšily?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
11

Setkali jste se někdy s problémy nebo komplikacemi při prodlužování platnosti zbrojního průkazu po některých legislativních změnách?

Vyberte jednu odpověď
12

Pokud jste se s problémem setkali, jaký konkrétně to byl?

13

Myslíte si, že by mělo být vlastnictví zbraní regulováno více, než je nyní?

Vyberte jednu odpověď
14

Co si myslíte o proběhlých změnách v kategorizaci zbraní (např. přidání nových kategorií)?

Vyberte jednu odpověď
15

Dotkly se tyto změny i Vás osobně?

Vyberte jednu odpověď
16

Pokud se Vás změny v kategorizacích dotkly, co jste musel/a změnit?

17

Měly tyto změny nějaký vliv na Váš budoucí výběr zbraně?

Vyberte jednu odpověď
18

Jaký je Váš názor na případné úplné zákazy některých typů zbraní pro civilní použití?

Vyberte jednu odpověď
19

Jak hodnotíte zavedení centrálního registru zbraní a elektronizaci dokladů?

Vyberte jednu odpověď
20

Máte nějakou připomínku k problematice centrálního registru zbraní či elektronizace dokladů?

21

Pokud máte dobrý přehled, co si myslíte o zákoně č. 90/2024 Sb., účinném od 1. 1. 2026, a jeho největších změnách?

Vyberte jednu odpověď
22

Pokud změny v zákoně č. 90/2024 Sb. podporujete jen částečně či nepodporujete, napište sem, prosím, co byste vynechali anebo změnili.

23

Myslíte si, že by mělo být zavedeno více vzdělávacích programů pro veřejnost ohledně bezpečného držení a používání zbraní a střeliva?

Vyberte jednu odpověď
24

Máte ještě nějaké návrhy či připomínky ke změnám v zákoně o zbraních a střelivu, které se v dotazníku neobjevily, a které by podle Vás zlepšily současnou situaci?

Děkuji za Váš čas a za vyplnění tohoto dotazníku.Luděk Pivrnec