Traumatologický plán Kroměřížské nemocnice a.s.

Vážení respondenti, 

 

         dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, jehož výsledky budou použity pro zpracování mojí diplomové práce na téma ,,Traumatologický plán Kroměřížské nemocnice a.s.‘‘.

         Dotazník je zcela anonymní a informace z něj získané budou použity pouze pro zpracování praktické části práce. U každé položky vyberte jednu z odpovědí, není-li uvedeno jinak.

         Předem děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování tohoto dotazníku. 

 

Martina Hrabčíková, studentka 2. ročníku navazujícího magisterského programu Ochrana obyvatelstva na Fakultě logistiky a krizového řízení, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 

Spustit dotazník teď