.

Dotazník o zvládání stres managementu pro manažery

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Stres management v práci manažera

Vážení,

ráda bých Vás tímto požádala o vyplnění dotazníku pro účely výzkumu v oblasti stres managementu v práci manažerů.

Na základě Vašich odpovědí pak připravím doporučení pro lepší zvládání stresu v náročném zaměstnání.

Předem Vám velmi děkuji, 

Ludmila Vítová

1

Jakého jste pohlaví?

Vyberte jednu možnost
2

Jaký je Váš věk?

Vyberte jednu odpověď
3

Kolik let již pracujete pro organizaci?

Vyberte jednu odpověď
4

Znáte pojem duševní hygiena?

Odpovězte Ano nebo Ne
5

Máte v zaměstnání dostupné školení na témata duševní hygieny nebo zvládání stresu?

Vyberte jednu odpověď
6

Jaké z níže uvedených stresorů na Vás v zaměstnání nejvíce působí?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
7

Jaké z níže uvedených technik zvládání stresu znáte?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
8

Jaké z níže uvedených technik zvládání stresu aplikujete?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
9

Víte, co je syndrom vyhoření?

Odpovězte Ano nebo Ne