.

Is de nationale cultuur van Nederland veranderd door immigratiestromen?

De enquete is volledig anoniem! 

Beveiligd
1

Wat is uw leeftijd?

Kies één antwoord
2

Bent u migrant?

Kies één antwoord
3

Als u ja heeft geantwoord op de bovenstaande vraag, waar komt u vandaan?

4

Houd u zich bezig met de migratie in Nederland?

Kies één antwoord
5

Merkt u een toename aan de verschillende geloofsovertuigingen in Nederland, denk aan kerken, moskeeën, bijbels, etc

Kies één antwoord
6

Waar merkt u dat aan?

7

Merkt u een verandering aan assortiment etenswaren in de supermarkt?

Kies één antwoord
8

Welke verschillen merkt u eventueel?

9

Merkt u een verschil in de gesproken taal?

Kies één antwoord
10

Als u andere talen hoort, welke talen hoort u dan?

Kies één of meer antwoorden
11

Indien de taal niet genoemd, benoem hier

12

Merkt u een verschil in de normen en waarden?

Kies één antwoord
13

Indien u ja heeft geantwoord, welke verschillen merkt u?

14

Denkt u dat de nationale cultuur van Nederland verandert is door de migratiestromen?

Kies één antwoord