PAANSOV DOTAZNÍK FAKTOROV OVPLYVŇUJÚCICH OŠETROVATEĽSKÚ DIAGNOSTIKU

Dobrý deň.


Vážený respondent, Vážená respondentka,

volám sa Simona Copková a dovoľujem si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý slúži pre účely rigoróznej práce. Tento dotazník je anonymný a dobrovoľný. Dotazník je zameraný na faktory ovplyvňujúce ošetrovateľskú diagnostiku v klinickej praxi. Prosím Vás, aby ste si dôkladne prečítali všetky otázky a odpovedali podľa vlastného uváženia. 

 

                           Za Vašu ochotu a čas Vám vopred ďakujem.

                    Mgr. Simona Copková


Spustiť dotazník