.

Ankieta dla rodzica LO


Zabezpieczony
Szanowny Panie / Szanowna Pani! Prosimy o poświęcenie chwili na wypełnienie tej ankiety, która ma na celu zrozumienie i poprawę wsparcia psychologicznego dostępnego w naszej szkole. Wasze opinie są niezwykle cenne, abyśmy mogli lepiej dostosować działania do Waszych potrzeb i zapewnić skuteczniejszą pomoc. Posłuży ona również do aktualizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Odpowiedzi są anonimowe. Z poważaniem Ewa Sykała-pedagog szkolny Katarzyna Ziobroń-psycholog szkolny
1

Czy jest Pani/Pan zadowolony z udzielanej w szkole pomocy psychologiczno - pedagogicznej?

Wybierz jedną odpowiedź
2

Proszę podzielić się swoimi uwagami na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3

Czy widziała Pani/Pan pozytywne zmiany w zachowaniu / w nauce / osiągniętych wynikach dziecka po udzielonej pomocy?

Wybierz jedną odpowiedź
4

Czy dziecko zauważyło korzyści z udzielanej pomocy?

Wybierz jedną odpowiedź
5

Czy miała Pani/Pan możliwość skonsultowania się z nauczycielem, wychowawcą, specjalistą, terapeutą na temat udzielanej pomocy dziecku?

Wybierz jedną odpowiedź
6

Czy istnieją obszary, w których chciałaby Pani/chciałby Pan uzyskać więcej informacji lub wsparcia?