Powered by

Dotazník pro aktivní lovce

Vážení myslivci,

žádáme Vás tímto o vyplnění našeho dotazníku, který poslouží k lepšímu pochopení loveckého úsilí a úspěchu při lovu nejen divokých prasat. Přístup k hospodaření s divokým prasetem prošel v posledních letech významnou obrodou, došlo k uvolnění legislativních omezení a aktivní myslivci – lovci toho dokázali využít. I s ohledem na blížící se africký mor prasat či očekávané změny v myslivecké legislativě bychom chtěli komplexně zhodnotit účinnost současného systému, vynaložené lovecké úsilí a motivační složky, které na nás, aktivní lovce, působí. Dotazník je anonymní a jeho vyplnění trvá cca 15-20 minut. S výsledky Vás rádi seznámíme v našich odborných mysliveckých časopisech. Děkujeme za Váš čas a spolupráci.

S pozdravem „Myslivosti zdar!“

Dr. Jakub Drimaj (jakub.drimaj@mendelu.cz), prof. Jiří Kamler, Dr. Jan Dvořák

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Spustit dotazník teď