.

Hoe heeft een immigratie achtergrond invloed op de vaardigheden van een leerling met betrekking tot het vak Nederlands van de tweede klas op het dr.knippenbergcollege?

Neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Wat is je naam?

Typ een X als je anoniem wil blijven.
2

In welke klas zit je?

3

Ben jij een eerste, tweede of derde generatie migrant of geen migrant

Je hebt een migratieachtergrond wanneer 1 van je ouders in het buitenland is geboren. Eerste generatie = jij bent in het buitenland geboren Tweede generatie = jij bent in Nederland geboren 1 van jou ouders niet Derde generatie = jij en jou ouders zijn in Nederland geboren en 1 van jou opa en oma niet
4

Met welke taal ben je thuis opgevoed?

Bijvoorbeeld thuis word er Nederlands en Engels gepraat.
5

Heb jij moeite met de Nederlandse taal?

6

Welk punt sta je nu voor het vak Nederlands?

Als je dit liever voor jezelf houd sla dan deze vraag over.
7

Had je je best gedaan voor de toetsen?

8

Hoelang leer je ongeveer voor een toets Nederlands?

Geef een schatting van de tijd die jij besteed aan leren voor een toets Nederlands.
9

Zet bovenaan het moeilijkste onderdeel en onderaan het makkelijkste onderdeel van de Nederlandse taal.

Sleep en laat vallen om de volgorde te wijzigen
10

Heb jij zelf een idee hoe we achterstanden zouden kunnen oplossen

11

Heb je zelf nog iets toe te voegen?