Používanie oslovení a prezývok v materských školách

Vážení učitelia,

obraciam sa na Vás s požiadavkou vyplnenia tejto ankety. Váš názor a skúsenosti s prezývok a oslovení vo vzťahu k deťom v materských školách sú pre nás veľmi dôležité. Prosím, vyplňte otázky čo najpodrobnejšie a čo najobjektívnejšie. Odpovede sú anonymné a slúžia iba na zlepšenie našich vzdelávacích programov.

Ďakujem Vám za vašu účasť.

Spustiť dotazník