Spokojnosť s prácou učiteľa

Milý žiak/žiačka, v tomto dotazníku vyjadri svoj názor na činnosť a správanie učiteľa tak, ako ho vidíš a vnímaš. Dotazník bude použitý na odkrytie kritických miest v oblasti odbornej činnosti učiteľa, preto potrebujeme, aby si učiteľa opísal čo najpresnejšie. 

Dotazník je anonymný, preto doň nevpisuj svoje meno.

Predložíme vám niekoľko výrokov o učiteľovi. Pri každom vyjadrite svoj názor. Napríklad:                               

Tento učiteľ sa vyjadruje jasne.

1 hviezdička - nikdy

5 hviezdičiek-vždy

Keď si myslíš, že tento učiteľ sa vyjadruje jasne, označ 5 hviezdičiek. 

Keď si myslíš, že sa nikdy nevyjadruje jasne, označ 1 hviezdičku. 

Podľa toho, ako často sa vyjadruje jasne, môžeš označiť 2 – skôr nie, 3 – občas, 4 – skôr áno.

Spustiť dotazník