.

Sázení

Dobrý den, věnujte, prosím, pár minut vyplnění krátkého dotazníku na téma sázení. Děkujeme za Váš čas.

Zabezpečeno
1

Jaké je Vaše pohlaví?

Vyberte jednu odpověď
2

Uveďte, prosím, Váš věk.

3

Vsadili jste někdy?

Vyberte jednu odpověď
4

Sázíte aktivně?

Vyberte jednu odpověď
5

Kolik byste byli ochotni nejvíce vsadit?

Vyberte jednu odpověď
6

Podle jakých informací se řídíte při sázení?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
7

Na co jste naposledy vsadili?

Pokud nesázíte, napište pouze "nesázím".
8

Ve které z uvedených sázkových kancelářích sázíte?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
9

Sázíte i u sázkových kanceláří ze zahraničí?

Vyberte jednu odpověď
10

Vnímáte sázení jako možnost přivýdělku?

Vyberte jednu odpověď
11

Máte ve svém okolí někoho, kdo má či měl problémy se sázením?

Vyberte jednu odpověď
12

Kdybyste měli pocit, že některý z těchto problémů máte, jak byste ho řešili?

13

Proč podle vás začínají lidé sázet?

14

Měli by podle vás mít možnost sázet i lidé mladší 18 let?

Vyberte jednu odpověď
15

Zdůvodněte svůj názor z předchozí otázky.

Proč ANO/NE?