.

Förberedelse för palliativ vård inför VFU SSK studenter Termin 1 & 2

Hej, skulle du kunna få ta några minuter av din tid för att fylla i följande enkät.

Säkrad
SSK Studenter Förberedelse för palliativ vård inför FVU
1

Ålder

Vilken är din ålder?
2

Kön

Vad är ditt kön?
3

Utbildning

Vilken är din nuvarande utbildningsnivå?
4

Har du tidigare erfarenhet av arbete inom vården?

Välj ett eller flera svar
5

Om ja, har du vårdat palliativt patienter under din arbetslivserfarenhet?

Välj ett eller flera svar
6

Hur väl anser du att din utbildning har förberett dig teoretiskt samt praktiskt för att hantera palliativ vård under FVU?

Skala 1-5, där 1 = inte alls förberedd och 5 = mycket väl förberedd
7

Har du fått specifik teoretisk utbildning om:

Palliativ vård vid slutskede?
8

Har du fått specifik teoretisk utbildning om:

Etik och bemötande av patienter i livets slutskede?
9

Har du fått specifik teoretisk utbildning om:

Symtomlindring och smärtbehandling vid palliativ vård?
10

Hur väl anser du att din utbildning har förberett dig teoretiskt samt praktisk för att hantera palliativ vård under VFU?

Skala 1-5, där 1 = inte alls förberedd och 5 = mycket väl förberedd
11

Har du fått möjlighet att praktiskt öva på:

Kommunikation med patienter i livets slutskede?
12

Hur ofta diskuterades döden och döendets process i dina kurser innan VFU?

Skala 1-5, där 1 = inte alls förberedd och 5 = mycket väl förberedd
13

Har du fått utbildning inom palliativ vård utanför skolan?

Har du deltagit i någon utbildning eller träning specifikt inriktad på palliativ vård?
14

Om JA, hur hjälpsam var denna utbildning i praktiska situationer?

Välj ett eller flera svar
15

Vilka områden skulle du vilja ha mer utbildning inom för att känna dig bättre förberedd för palliativ vård?

Välj alla som gäller
16

Övriga kommentarer eller förslag på förbättringar i utbildningen:

Välj ett svar