Dotazník k bakalářské práci

Vážení kolegové,

obracím se na vás s prosbou o vyplnění tohoto jednoduchého dotazníku, který je zaměřen na zjištění faktorů, které Vás nejvíce ovlivnily při rozhodování o vstupu do služebního poměru vojáka AČR a aspektů, které by Vás vedly k rozhodnutí o ukončení služebního poměru.

Tento dotazník je anonymní a je součástí mé bakalářské práce, kterou nyní zpracovávám. Získané informace budou použity pouze pro potřeby bakalářské práce. Své odpovědi prosím označte křížkem, případně rozepište.

                                                                                  nrtm. Roman Absatz

Spustit dotazník teď