Wellbeing zamestnancov

Dobrý deň,


dovoľujem si požiadať Vás o vyplnenie nasledovného dotazníka, ktorý sa zameriava na oblasť pohody (wellbeing) zamestnancov vybraného podniku, ktorá sa spája s oblasťou pracovného prostredia, kvalitou života, fyzickým a duševným zdravým, rovnováhou medzi osobným a pracovným životom a podobne. 


Dotazník je anonymný a všetky Vami poskytnuté údaje sú dôverné a slúžia na analýzu semestrálneho projektu. V jednotlivých otázkach vždy zaškrtnite tú variantu, ktorá najviac vystihuje Vašu odpoveď. 
Spustiť dotazník