.

Ochrana měkkých cílů (seminář 11. 6. 2024)

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Dotazník hodnocení semináře "Ochrana měkkých cílů" (VŠPJ, Jihlava, 11. 6.2024)
1

Splnil seminář Vaše očekávání, bylo pro Vás přínosem?

2

Myslíte, že by se měl opakovat pravidelně?

3

Co Vás v rámci výkladu zaujalo?

4

Co Vám naopak na semináři chybělo?

5

Měl(a) byste nějaké další náměty, dotazy, připomínky?

Poznámka (doplňující komentář)