Vliv médií na vznik rizikového chování

Ahoj,

ráda bych se Ti v úvodu krátce představila. Jmenuji se Tereza Doležalová, jsem studentkou UTB ve Zlíně na FHS, oboru Sociální pedagogika.

Prosím Tě o pravdivé vyplnění tohoto dotazníku. Jeho výsledky budou použity pro zpracování mé bakalářské práce, která se zabývá vlivem médií na vznik rizikového chování. Ujišťuji Tě, že dotazník je zcela anonymní a Tvé odpovědi nebudou nijak ovlivňovat průběh Tvého studia. Žádná otázka není správná nebo špatná, odpovídej prosím, co nejpřesněji, podle toho, jak to vnímáš. Vyplnění tohoto dotazníku Ti zabere maximálně 15 minut Tvého času. Předem mockrát děkuji za čas věnovaný mému dotazníku. 

Spustit dotazník teď