Enquête veiligheidsgevoelens

Beste collega,


In het kader van mijn afstudeerfase ben ik bezig met een onderzoek naar de (on)veiligheidsgevoelens van de douaniers van Fysiek Toezicht OSODT.


Deze enquête wordt in anonimiteit afgenomen en neemt ongeveer 5 minuten in beslag.


Alvast bedankt voor u medewerking!

Enquête starten