Dotazník pro občany ORP Milevsko

Vážení občané ORP Milevsko,

dovolujeme si Vás oslovit formou krátkého dotazníkového šetření ohledně zjištění potřeb v oblasti sociálních služeb. Sociální službou je míněn např. domov pro seniory, odlehčovací služba, pečovatelská služba, chráněné bydlení, azylový dům atd. Sociální službou není dům s pečovatelskou službou, domácí zdravotní péče, zajištění a dovážka obědů soukromou osobou aj. Níže naleznete formulář, který, prosím, vyplňte do 19.4 2024.

Dotazníkové šetření je zcela anonymní. Otázky označené symbolem * jsou povinné. Pokud není uvedeno jinak, zvolte vždy pouze jednu z nabízených možností.


Děkujeme Vám za spolupráci.

Moore Advisory CZ s.r.o.

Spustit dotazník teď