TWINC studie

Beste Ouder(s),

Onderzoekers van de wetenschappelijke beroepsvereniging voor gynaecologen (NVOG), vragen graag naar jullie mening over het onderzoeksvoorstel van de TWINC studie. Wij hopen zo meer inzicht te krijgen in de bereidheid van patiënten om, in de toekomst, deel te nemen aan de TWINC studie. De patiënt verenigingen extremevroeggeboorte, Care4Neo en NVOM zijn betrokken bij het onderzoeksvoorstel en steunen het onderzoek.

Wat is het doel van de TWINC studie?

Tweelingzwangerschappen hebben een hoog risico op extreme vroeggeboorte, dit is een geboorte bij minder dan 28 weken zwangerschap. In Nederland bevallen er elk jaar ca 250 vrouwen met een tweelingzwangerschap na een zwangerschapsduur korter dan 28 weken. Ten gevolge van de extreme vroeggeboorte bij een tweelingzwangerschap overlijden er elk jaar meer dan 150 kinderen. Een van de risicofactoren voor een extreme vroeggeboorte is een verkorte baarmoedermond. Als bij de 20 weken echo een korte baarmoedermond wordt gemeten (< 25 mm) is er een grote kans op een extreme vroeggeboorte.

Een chirurgische behandeling die mogelijk extreme vroeggeboorte kan verminderen bij tweelingzwangerschappen met een korte baarmoedermond, is een vaginale cerclage. Hierbij wordt een niet-oplosbare hechtdraad rond/door de baarmoedermond geplaatst om het baarmoedermondkanaal af te sluiten en de stevigheid ervan te vergroten. Bij het plaatsen van een cerclage is een kleine kans op een bloeding, infectie of breken van de vliezen tijdens de ingreep. Alle deelnemende UMC’s hebben veel ervaring met het plaatsen van vaginale cerclage.

Op dit moment is er nog te weinig onderzoek gedaan naar het effect van een vaginale cerclage in tweelingzwangerschappen, waardoor deze behandeling niet geadviseerd wordt in (inter-)nationale richtlijnen. De TWINC studie onderzoekt het effect van een cerclage, bij vrouwen met een tweelingzwangerschap met een korte baarmoedermond, op het voorkomen van een extreme vroeggeboorte onder de 28 weken zwangerschapsduur.

Het onderzoek waar wij uw mening over vragen (TWINC studie) heeft de volgende opzet

Wie kan meedoen?

Vrouwen, ouder dan 18 jaar, met een tweelingzwangerschap en een korte baarmoedermond of ontsluiting (zonder weeën), die tussen de 16 en 24 weken zwanger zijn).

Wat meedoen inhoudt?

- Tijdens de 20 weken echo zal de baarmoedermond opgemeten worden in je eigen ziekenhuis.

- Als de baarmoedermond verkort is (<25mm), wordt er verwezen naar een academisch ziekenhuis (UMC). Hier zal uitgebreide informatie gegeven worden over de TWINC studie.

- Als je besluit deel te nemen aan de TWINC studie, wordt je op willekeurige wijze (met behulp van loting) ingedeeld in een van de beide onderzoeksgroepen, de groep waarbij een cerclage geplaatst zal worden (interventiegroep) of de groep waarbij geen cerclage geplaatst zal worden (controle groep) Aan de control groep zal de standaard zorg geleverd worden zoals deze landelijk is afgesproken.

- De zwangerschapscontroles en bevalling kunnen hierna weer in je eigen ziekenhuis plaatsvinden

Wij danken u hartelijk voor het invullen van de vragenlijst!

Enquête starten