Ankieta dla absolwentów CKPiU w Ełku

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety. Celem tego badania jest pozyskanie informacji zwrotnej na temat uzyskanych przez Państwa w CKPiU w Ełku umiejętności i ich użyteczności. Wypełnione przez Pana(ią) ankiety pomogą nam udoskonalić proces kształcenia, a ich wyniki będą dla nas cennym źródłem wiedzy na temat efektów kształcenia w CKPiU w Ełku. Wypełnienie ankiety polega na wpisaniu odpowiedzi. Ankieta jest anonimowa i nie zajmie Państwu więcej niż kilka minut. Dziękujemy za poświęcony czas.

1 Jaki kurs w CKPiU Pan/i ukończyła?
Wymagana odpowiedź

2 Czy gdyby raz jeszcze miał(a) Pan(i) rozpocząć naukę, wybrał(a)by Pan(i) CKPiU i ten sam zawód?
Wymagana odpowiedź

3 Czy jest Pan/i zadowolona z kursu ?
Wymagana odpowiedź

4 Jakie są Pana/i zdaniem mocne strony placówki?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

5 Jakie są Pana/i zdaniem słabe strony placówki ?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

6 Czy pracuje Pan/i w zawodzie zgodnie z uzyskanymi w CKPiU kwalifikacjami?
Wymagana odpowiedź

7 Czy planuje Pan(i) podjąć dalsze kształcenie ?
Wymagana odpowiedź

8 Jeżeli tak, to w jakim zawodzie?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków