Powered by

ÅKA KOLLEKTIVT ÖVER RIKSGRÄNSEN!?

Välkommen att delta i en undersökning om resvanor och kollektivtrafik över svensk-norska riksgränsen! Enkäten riktar sig till alla som av olika anledningar behöver eller vill resa mellan norska Östfold och svenska Bohuslän, Dalsland, Trollhättan och Vänesborg och vidare.

Undersökningen genomförs av Svinesundskommittén. Syftet är att få veta vilka förutsättningar, möjligheter, utmaningar och hinder som regionerna står inför, för att förbättra den gränsöverskridande kollektivtrafiken.

Enkäten tar 6 till 15 MINUTER att besvara. Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt och svaren behandlas konfidentiellt. Dina svar kommer att slås samman med alla andras, och de kommer att presentera med hjälp av tabeller och diagram.

Vänligen besvara enkäten senast den 8 jui 2018.

Om du har frågor om undersökningen, vänligen kontakta

Mari Nuga

mari@svinesundskommitten.com

Tack för din medverkan!

Starta en Enkät Nu
Itegritetspolicy | Skapa enkäter gratis | © Survio 2023