Vplyv pandémie Covid-19 na zdravie pacientov s diabetes mellitus

Dobrý deň, som študentka na Katolíckej univerzite fakulte zdravotníctva v Ružomberku. V rámci písania bakalárskej práce na tému „Vplyv pandémie Covid-19 na zdravie pacientov s diabetes mellitus“, sa na Vás obraciam s prosbou o vyplnenie anonymného dotazníka, ktorý zaberie maximálne 10 minút vášho času. Dotazník je určený pre pacientov s DM II. typu. Získané informácie budú slúžiť výlučne pre potreby vypracovania mojej bakalárskej práce. Vybrané odpovede prosím zakrúžkujte, poprípade doplňte vlastnú odpoveď. 


Vopred Vám ďakujem za vyplnenie dotazníka a Váš čas

Anna MäsiarováSpustiť dotazník