.

Roze in Blauw

Welkom bij de vragenlijst.


Deze vragenlijst wordt uitgevoerd in samenwerking met LGBT Asylum Support.

Ik voer dit onderzoek uit als onderdeel van mijn HBO-Rechtenstudie aan de Hanzehogeschool Groningen. Het doel van dit afstudeeronderzoek is om duidelijke juridische ondersteuning te bieden aan LHBTIQ+-asielzoekers, met als focus het verbeteren van hun kennis over hun rechten en de stappen die ze kunnen ondernemen bij discriminatie, bejegening en ander ongewenst gedrag binnen asielcentra.

Het beroepsproduct wordt uiteindelijk een digitaal juridisch stappenplan voor de website van LGBT Asylum Support. Dit stappenplan biedt LHBTIQ+-asielzoekers in Nederland duidelijke informatie over hun rechten en de stappen die ze kunnen ondernemen bij discriminatie, bejegening en ander ongewenst gedrag binnen asielzoekerscentra.

Door uw ervaringen te delen, helpt u ons om betere ondersteuningsmaatregelen te ontwikkelen die aansluiten bij de specifieke behoeften van de asielzoekers. 

Alle verstrekte informatie zal vertrouwelijk worden behandeld.

De vragenlijst bevat zes vragen en neemt ongeveer tien minuten van uw tijd in beslag.

Hartelijk dank voor uw deelname!


Met vriendelijke groet,


Sarah Bodha

Hanzehogeschool Groningen 

LGBT Asylum Support

Beveiligd
1

Welke huidige ondersteuningsmaatregelen biedt Roze in Blauw aan LHBTIQ+-asielzoekers in Nederlandse asielzoekerscentra?

2

Heeft Roze in Blauw specifieke procedures voor het aanpakken van discriminatie, bejegening en ander ongewenst gedrag tegen LHBTIQ+-asielzoekers binnen de asielzoekerscentra?

3

Welke samenwerking en communicatie vindt plaats tussen Roze in Blauw en andere instanties zoals het COA en LGBT Asylum Support bij de ondersteuning van LHBTIQ+-asielzoekers?

4

Wat zijn de meest voorkomende juridische uitdagingen die LHBTIQ+-asielzoekers tegenkomen, volgens de ervaringen van Roze in Blauw?

5

Wat zijn de belangrijkste succesverhalen en best practices van Roze in Blauw in de bescherming van LHBTIQ+-asielzoekers die als voorbeeld kunnen dienen voor andere (belangen)organisaties?

6

Heeft Roze in Blauw specifieke aanbevelingen of tips voor het creëren van een toegankelijk en effectief juridisch stappenplan voor LHBTIQ+-asielzoekers?