Rada Rodziców

Szanowni Rodzice,

Kierujemy do Państwa prośbę o wypełnienie ankiety, która pozwoli Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 13 w Mielcu na analizę dotychczasowych działań i pozwoli zaplanować kolejne.

Rozpocznij ankietę teraz