.

Oplossingsmogelijkheden

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Oplossingsmogelijkheden
1

Welke oplossing(en) hebben bij jou de voorkeur? (1 of 2 antwoorden mogelijk)

Kies één of meer antwoorden
2

Waarom vind je deze oplossingen het beste?

3

Vind je de andere 2 oplossingen ook passend? Waarom wel/niet?