Manažérske kompetencie - Výskum pre dizertačnú prácu

Veľmi pekne ďakujem za Vašu ochotu vyplniť dotazník, ktorý by Vám nemal zabrať viac ako 5-7minút. Dotazník neobsahuje žiadne citlivé dáta a pri spracovaní budú výsledky štatisticky anonymizované. V prípade záujmu o výsledky výskumu je možné v poslednej časti vyplniť kontaktný e-mail (nepovinné).

Spustit dotazník teď