.

Drugi język obcy od klasy 7 w szkole

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Jaki preferujesz drugi język obcy w szkole w klasach 7-8

Wybierz jedną odpowiedź