.

Tematy i problematyka SMPS

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
Odpowiedzi na pytania pomogą zaprojektować założenia teoretyczne i metodologiczne raktywowanych SMPS
1

O czym powinny być seminaria? Jakie treści i tematy ramowe powinny być wzięte pod uwagę w reaktywowanych Seminariach Metodologii w Pedagogice Specjalnej (SMPS)?

Proszę o sprecyzowanie odpowiedzi opisowo lub w punktach 1., 2., 3., 4.,
2

Jakie problemy dotyczące założeń filozoficznych badań (ontologii, epistemologii, metodologii, aksjologii, retoryki, logiki badań) w pedagogice specjalnej, społecznej, disability studies powinny być dyskutowane w wystąpieniach SMPS?

Proszę odpowiedzieć opisowo lub w punktach 1., 2.,3., 4.,
3

Jakie problemy związane z projektowaniem badań (w różnych paradygmatach badawczych) powinny być dyskutowane w SMPS?

Proszę odpowiedzieć opisowo lub w punktach 1.,2.,3.,4.,
4

Jakie problemy dotyczące gromadzenia i analizy danych powinny być wzięte pod uwagę w reaktywowanych seminariach SMPS?

Proszę o odpowiedź opisowo lub w punktach 1. 2. 3., 4.,
5

Jakie problemy dotyczące raportowania badań powinny być dyskutowane w reaktywowanych SMPS?

Proszę o odpowiedź opisowo lub w punktach 1., 2., 3., 4.,
6

O jakich kwestiach problematycznych, marginalizowanych związanych z metodologią, procesem badawczym, badaczem, partycypantami lub informatorami chcieliby Państwo podyskutować podczas reaktywowanych SMPS?

Proszę o odpowiedź opisową lub w punktach 1., 2., 3., 4.,
7

Jakie raporty z badań (teoretycznych, empirycznych) polskich lub zagranicznych byłyby dla Państwa najbardziej interesujące do prezentacji i dyskusji w reaktywowanych SMPS?

Proszę o odpowiedź opisową lub w punktach 1. 2., 3. 4.,
8

Jakie kwestie pominięte w poprzednich pytaniach powinny wybrzmieć jako problemy dyskusji podczas wystąpień w reaktywowanych SMPS?

Proszę o odpowiedź w punktach 1.,2.,3.,4.,
Odpowiedzi na pytania pomogą zaprojektować założenia teoretyczne i metodologiczne raktywowanych SMPS