.

Tevredenheidsenquête

Welkom bij de Enquête over de Posters over de Armoedeval

Dank u voor uw deelname. Uw feedback helpt ons om de posters te verbeteren. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten.

Beveiligd
1

Hoe duidelijk vindt u de informatie op de posters, ongeacht uw juridische achtergrond?

Kies één antwoord
2

Welke termen of onderdelen waren voor u het minst duidelijk?

3

Hoe toegankelijk vindt u de posters qua lay-out en opmaak?

Kies één antwoord
4

Hoe gebruiksvriendelijk vindt u de posters?

Kies één antwoord
5

Hebben de posters u geholpen om de problematiek van de armoedeval beter te begrijpen?

Kies één antwoord
6

Hoe relevant vindt u de informatie op de posters voor uw werk?

Kies één antwoord
7

Hoe aantrekkelijk vindt u de visuele vormgeving van de posters?

Kies één antwoord
8

In hoeverre vindt u de visuele posters behulpzaam bij het begrijpen van de gedetailleerde poster?

Kies één antwoord
9

Heeft u iets nieuws geleerd door het bekijken van de posters?

Kies één antwoord
10

Welke nieuwe inzichten heeft u gekregen?

11

Bent u van plan de posters in de toekomst tijdens spreekuren of andere momenten in uw werk te gebruiken?

Kies één antwoord
12

Wat vindt u goed aan de posters?

13

Wat zou u verbeteren aan de posters?