.

Utvärderingsenkät

Hej, skulle du kunna få ta några minuter av din tid för att fylla i följande enkät.

Säkrad
Utvärderingsenkät
1

1. Jag känner mig trygg med mina lärare på sfi.*

Välj ett svar
2

Mina lärare informerar vad jag ska kunna.*

Välj ett svar
3

Mina lärare förklarar så jag förstår.*

Välj ett svar
4

Jag får tydliga kommentarer från mina lärare på mina uppgifter.*

Välj ett svar
5

Vi använder datorer i skolan.*

Välj ett svar
6

Vi elever kan vara med och påverka vad vi ska göra på lektionerna.*

Välj ett svar
7

Jag är nöjd med våra läromedel i undervisningen.*

Välj ett svar
8

Mina lärare respekterar mig*

Välj ett svar
9

Mina klasskamrater respekterar mig.*

Välj ett svar
10

Jag respekterar mina klasskamrater.*

Välj ett svar
11

Pausrum/kafeteria är bra.*

Välj ett svar
12

Jag vet vem jag ska prata med om jag vill ändra/klaga på min utbildning.*

Välj ett svar