Wiedza rodziców na temat rozwoju i pielęgnacji dziecka w wieku 0-12 miesięcy

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza. Nazywam się Monika Filipowicz. Jestem studentką II roku studiów magisterskich na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, kierunek fizjoterapia. Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety mającej na celu zbadanie poziomu wiedzy rodziców na temat rozwoju i pielęgnacji dziecka w wieku 0-12 miesięcy. Wyniki posłużą do napisania pracy magisterskiej. Badania są anonimowe.

Dziękuję za poświęcony czas

Płeć
Wymagana odpowiedź

Wiek
Wymagana odpowiedź

Miejsce zamieszkania
Wymagana odpowiedź

Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

Jak ocenia Pani/Pan status materialny swojej rodziny?
Wymagana odpowiedź

Ilość dzieci
Wymagana odpowiedź

Pozostało 20 znaków

Wiek najmłodszego dziecka
Wymagana odpowiedź

Czy któres z dzieci jest niepełnosprawne (jeśli tak proszę podać nazwę choroby)

Pozostało 250 znaków

Ilość punktów Apgar uzyskanych przez najmłodsze dziecko
Wymagana odpowiedź

Pozostało 20 znaków

Wykryte choroby/ wady u najmłodszego dziecka
Wymagana odpowiedź

Czy uczęszczała Pani/ Pan do szkoły rodzenia?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

Jeśli uczęszczała Pani/ Pan do szkoły rodzenia kto przedstawiał zasady pielęgnacji dziecka?

Skąd czerpie Pani/ Pan informacje na temat prawidłowego rozwoju dziecka i pielęgnacji? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

Czy korzysta Pan/ Pani z pomocy przy dziecku (można zaznaczyć kilka):
Wymagana odpowiedź

Część dotycząca rozwoju dziecka

Do którego miesiąca życia dziecko powinno zacząć kontrolować symetryczne unoszenie głowy w leżeniu na brzuchu?
Wymagana odpowiedź

Do którego miesiąca życia dziecko powinno zacząć chwytać otwartymi rękoma przedmiotów w leżeniu na plecach, chwytać za kolana?
Wymagana odpowiedź

Do którego miesiąca życia dziecko powinno zacząć samodzielnie siadać?
Wymagana odpowiedź

Do którego miesiąca życia dziecko powinno zacząć wykonywać próby samodzielnego chodzenia?
Wymagana odpowiedź

Do którego miesiąca życia dziecko powinno zacząć obracać się z brzucha na plecy?
Wymagana odpowiedź

Które z poniższych zachowań dziecka powinny Panią/ Pana zaniepokoić w 1 miesiącu życia dziecka?
Wymagana odpowiedź

Które zachowanie dziecka powinno Panią/Pana zaniepokoić w 2 miesiącu życia dziecka w leżeniu na plecach?
Wymagana odpowiedź

. Które zachowanie dziecka powinno Panią/ Pana zaniepokoić w 5 miesiącu życia dziecka?
Wymagana odpowiedź

Które z zachowań dziecka powinno Pana/ Panią zaniepokoić w 6 miesiącu życia dziecka?
Wymagana odpowiedź

Które z zachowań dziecka powinno Pana/ Panią zaniepokoić w 8 miesiącu życia dziecka?
Wymagana odpowiedź

Część dotycząca pielęgnacji dziecka

Jaka pozycja w leżeniu jest dla dziecka najbardziej odpowiednia w pierwszych miesiącach życia?
Wymagana odpowiedź

Która według Pana/ Pani pozycja noszenia dziecka jest najbardziej odpowiednia w pierwszych miesiącach życia?
Wymagana odpowiedź

Który sposób podnoszenia dziecka z leżenia na plecach uważa Pan/ Pani za prawidłowy?
Wymagana odpowiedź

Który sposób zmiany pieluszki dziecka jest według Pana/ Pani najbardziej prawidłowy?
Wymagana odpowiedź

Które z wymienionych zachowań wydają się niepokojące i skłoniłyby Panią/ Pana do udania się do specjalisty? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

Proszę zaznaczyć podstawowe według Pana/ Pani zasady pielęgnacji niemowlaka: (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

Jak ocenia Pan/ Pani stan swojej wiedzy na temat prawidłowego rozwoju i pielęgnacji dziecka?
Wymagana odpowiedź